INFO FOTO AKTUÁLNĚ ZVUK. UKÁZKY CD a MC KONTAKT


Pěvecký sbor Čerchovan působí v Domažlicích nepřetržitě od svého založení v roce 1901 a působí za podpory města Domažlic. V současné době ho tvoří přibližně 50 amatérských zpěváků a od roku 1997 stojí v jeho čele sbormistr Marek Vorlíček.

Sbor se zabývá především duchovní hudbou, ale nevyhýbá se ani opeře, stylizované středověké hudbě či spirituálu. Součástí repertoáru jsou samozřejmě i sborové úpravy českých lidových písní.

Při uvádění vokálně-instrumentálních děl sbor spolupracuje s různými orchestry a profesionálními sólisty. Sbor účinkoval také s Plzeňskou filharmonií. Čerchovan je pravidelně zván k vystoupením ve Spolkové republice Německo, koncertoval též několikrát ve Francii a Holandsku.
V roce 2001 sbor natočil CD se skladbami Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a Requiem c-moll Georga Lickla. Obě skladby byly nahrány ve světových premiérách.V roce 2005 sbor natočil druhé CD se skladbami Magnificat od Šimona Brixiho, Adoro Te, Ave Maria, Pater Noster, Salve Virgo a Regina Coeli od Jakuba Jana Ryby.

Výroční zprávy Čerchovanu:
2007, 2008, 2009

  
             Pro zpěváky Čerchovanu: